Abbazia
di San Paolo
Fuori le Mura

ROMA

Italia

Fondazione
650

Opat
p. Roberto Dotta

Adres

Via Ostiense, 186
00146 Roma
Zona Extraterritoriale
CITTÀ DEL VATICANO

Oficjalnej stronie

Website

Właściwości

Ośrodka turystycznego GościnnośćTypowych produktów

p. Roberto Dotta

Społeczności San Paolo FLM

Klasztorem

Opactwo benedyktyńskie św. Pawła za murami połączone jest nierozerwalnie z bazyliką o tej samej nazwie. Klasztor na przestrzeni wieków nabierał wyjątkowego charakteru, poprzez pełnienie posługi sakramentalnej a także zarządzając rozległymi posiadłościami ziemskimi należącymi do opactwa. Przyczyniło się to do rozwoju zaplecza kulturalnego wspólnoty, jak i szeroko zakrojonej działalności naukowej dzięki bogato wyposażonej bibliotece. To właśnie klasztor św. Pawła za murami stał się pomysłodawcą i niejako inicjatorem powołania Ateneum św. Anzelma, które jest kontynuatorem naukowej spuścizny mnichów tego starożytnego konwentu. Opactwo utrzymywało jednak, na przestrzeni wieków ożywione kontakty z różnymi tradycjami monastycznymi, począwszy od pierwszych impulsów reformy kluniackiej po nowe fundacje w XIX i XX stuleciu. W 2003 roku zniesiona została parafia przy bazylice i w konsekwencji „terytorialny status” opactwa. Od 2005 do 2015 roku klasztor podlegał bezpośrednio jurysdykcji Opata Prymasa.
Obecnie wspólnota jest częścią połączonej kongregacji Sublaceńsko-Kasjeneńskiej i podlega Opatowi Prezesowi owej kongregacji.

Historia

Uważa się, że fundatorem klasztoru był św. Grzegorz II, jednak korzeni wspólnoty można
szukać również wśród dwóch wymienionych przez.
św. Grzegorza Wielkiego konwentach, które połączone były wspólną kuratelą nad grobem
Apostoła Narodów. Poprzez wieki, opactwo przeżywało okresy rozkwitu zarówno na polu
duchowym, kulturalnym, artystycznym czy ekonomicznym. Nie ominęły go jednak okresy
skrajnej dekadencji zarówno pod względem dyscypliny czy obserwancji, spowodowane
bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Wśród reformatorów wymieni można: Odona z Cluny, mnicha Ildebranda, kard. Condulmera, który to związał konwent św. Pawła z nowo powstałą kongregacją de Unitate. Szczególn więź opactwo miało z monarchią angielską, która od wczesnego średniowiecza pełniła funkcję protektora grobu Apostoła Narodów jak i samego klasztoru. Pozostałością tej więzi jest herb opactwa w którym znajduje się dewiza Orderu Podwiązki i korona. W 1837 roku o. Prosper Guéranger złożył tutaj swoją profesję monastyczną przed tym jak papież Grzegorz XVI mianował go opatem klasztoru w Solesmes. Pomimo represji licznych zgromadzeń zakonnych, mnisi św. Pawła za murami pełnili nadal swoją posługę kustodii nad bazyliką.

Działania

Od 1968 roku co dwa lata mnisi benedyktyńscy organizują Colloquio ecumenico paolino, tj. Zjazdy Ekumeniczne dedykowane św. Pawłowi. Jest to tydzień w którym egzegeci z różnych tradycji chrześcijańskich pochylają się nad tekstami Apostoła Narodów. Co roku natomiast odbywa si tygodniowe przygotowywanie do święta nawrócenia św. Rytm celebracji liturgicznych w bazylice, wyznacza również porządek organizacji życia we wspólnocie monastycznej. Mnisi z wielkim oddaniem sprawują piecze nad sprawowaniem sakramentów, w szczególności pokuty i pojednania z mandatu Penitencjarii Apostolskiej. Klasztor oferuję możliwość zatrzymania się za murami opactwa mnichom z innych domów zakonnych, celem studiów w Rzymie jak i mężczyzną, którzy pragną przez kilka dni wspólnie z mnichami modlić się i doświadczyć życia benedyktyńskiego. Archiwum zakonne i biblioteka klasztorna są regularnie otwarte dla wszystkich zainteresowanych celem badania i pogłębiania swojej wiedzy. Opactwo prowadzi także sklep z produktami inspirowanymi tradycją monastyczną oraz aptekę w której znajdują się leki pochodzenia roślinnego oraz kosmetyki. Przyklasztorze działa również pracownia szat i paramentów liturgicznych.

Pin It on Pinterest

Share This

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Non utilizza cookie per finalità commerciali né fornisce a terzi le informazioni sugli utenti. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo. Per saperne di più sui cookie, clicca su maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi